תקנון

לקוחות יקרים


אלתא ריהוט ועיצוב אשר בבעלות החברה אלתא נגריה ומרפדיה הנה חנות רהיטים ועצוב הבית אונליין ותיקה ומקצועית האמונה על טובת הלקוח (להלן – "בית העסק"). אנו באלתא עושים

כמיטב יכולתנו על מנת לספק לכם שירות אמין והגון תוך התאמה לצרכיכם כבר מעל לעשור עוד משנת 2009 ברציפות.


הואיל ואנו החוליה המקשרת בין היצרנים והיבואנים (להלן – "הספקים") לבניכם נבקשכם להקדיש זמן לשם קריאת התקנון על מנת להבינו שכן כל ביצוע פעולה באתר מהווה משום הסכמה

מלאה לכל הכתוב במסמך זה.


יובהר כי תקנון האתר מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני המינים כאחד.


הזמנת מוצרים


ניתן להזמין את המוצר המבוקש ישירות דרך האתר, בשיחה טלפונית או בדוא"ל או בפקס אל נציג השירות שיקבל ויטפל בהזמנתכם.

יובהר כי לעיתים תתכנה טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר בדף המוצר באתר או בהזמנתכם. ככל וחלה טעות שכזו אנו נעדכנכם בדבר הפרטים הנכונים על מנת שתוכלו לבטל ולקבל

את כספכם חזר או לאשר הזמנתכם.


ככל ולאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריכות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, נודיעכם תוך יום עסקים מגילוי הנסיבות החריגות,

ונאפשר לכם לבחור בין קבלת מוצר חלופי שווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.


במקרה של הזמנות מיוחדות, כגון הזמנה במידות מיוחדות, גוונים מיוחדים וכדומה, ייתכן זמן אספקה ארוך יותר.

להזמנות מיוחדות יתווספו תוספות בהתאם למחירוני הספקים בהתאם לשינוי והצורך ולא יהיה ניתן לבטלם מכל סיבה לאחר ביצוע ההזמנה והתחלת הייצור.


למען הסר ספק, מרגע אישור ההזמנה והתחלת הייצור לא ניתן לבטל את ההזמנה כאמור.


מועדון לקוחות


בהצטרפותכם למועדון הלקוחות הינכם מאשרים קבלת דיוור ישיר מבית העסק. ככל והנכם מעוניינים להפסיק ולקבל דיוור ישיר יש להודיענו בכתב בדוא"ל או בפקס.


תנאי תשלום


מחירי כל המוצרים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. המוצרים יסופקו רק לאחר שהתשלום עבורם הוסדר ונתקבל אישור מחברת האשראי. למען הסר ספק,

ימי המניין לשם זמן אספקה יחושבו מיום אישור העסקה בחברת האשראי. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללת רק ימי עסקים: א'-ה', ואינם כוללים ימי שישי, שבת וערבי חג.


אפשרויות התשלום עבור המוצרים המוצעים באתר זה להלן:\


אשראי – התשלום בכרטיס אשראי בכפוף לתנאי חברת האשראי. למען הסר ספק, אין בית העסק אחראי במקרה של נזק הנגרם בשימוש בכרטיס אשראי והאחריות על שמירת

פרטי הלקוח הנוגעים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי הינה על החברה המאבטחת פרטיו.


מזומן – באמצעות שטרות מזומן לכתובת בית העסק או באמצעות העברה בנקאית של הסכום במלואו וזאת לפני אספקת המוצר/ים. יובהר כי ביצוע העברה בנקאית

ייתכן ומותנה במתן פרטי כרטיס אשראי לביטחון עד שתתבצע בפועל ההעברה הבנקאית.


יובהר כי המחירים המוצגים באתר הינם מחירים בלעדיים ללקוחות האתר בלבד ועל כן ייתכן ועשויים להיות הפרשים בין עלות המוצר באתר לבין עלותו בחנות הפיזית.


זמני אספקה


בית העסק ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף המיועד להזנת פרטי הלקוח, תוך המועד הנקוב בדף המכיר של המוצר,

אלא אם צוין מפורשות אחרת. שיטת המשלוח הינה באמצעות חברת הובלות ובמשלוח לבית הלקוח. למען הספר ספק, על הלקוח לשלם את דמי ההובלה ישירות לנציג חברת ההובלות

וכל ביצוע הזמנה מהווה משום הסכמה לאמור. יובהר כי אין בית העסק ו/או הספקים יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת מוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, סגרים, קורונה, פנדמיה, פעולות איבה, מצב חירום כללי במדינה, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים

לייצור ו/או הובלת המוצר וכן כל סיבה שאינה בשליטת בית העסק. איחור של זמן סביר באספקת המוצר שהוזמן לא יהווה עילה לביטול העסקה מצד הלקוח.


יובהר כי אין אפשרות להובלה עצמאית של המוצר אלא לאחר אישור פרטני של בית העסק. אין הבית העסק מחויב להעניק ללקוחות הרוכשים בחנות הפיזית את ההטבות הנתנות ללקוחות האתר.


החנות מתחייבת לספק את המוצר באמצעות הובלה רגילה בלבד, שהיא הובלה של מוצר על ידי סבלים עד לקומה שלישית, דרך חדר מדרגות או מעלית שפתחה מאפשר להעביר את המוצר

ללא פירוק חלק מחלקיו, ולאזורים שאין קיימת לגביהם בעיית גישה מטעמים בטחונים.


מחיר ההובלה תקף לאזורים בקו הירוק בין מטולה לאשדוד, הובלה לאזורים מרוחקים יותר תחויב בתשלום נוסף וייתכנו שינויים במועדי ההספקה.


במקרה בו יש, לדעת המזמין, צורך בהובלה חריגה (הובלה שאינה רגילה, כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה בה קיימת בעיית גישה לאזורים מסוימים מטעמים בטחונים,

הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות, והכול לפי שיקול דעתה של החנות), מתבקש הלקוח לפנות למחלקת שירות הלקוחות לפני השלמת תהליך ההזמנה,

ולהסדיר באופן נפרד את כל הקשור בהוצאות ההובלה החריגה ו/או באפשרות קבלת המוצר עצמאית בבית העסק. מודגש בזה, כי בכל מקרה יחולו מלוא הוצאות ההובלה החריגה על המזמין בלבד.


אחריות ושירות


כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הנם חדשים לחלוטין. האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים,

על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי האחריות והשירות של כל מוצר וזאת לגבי מוצרים שלגביהם יש תעודת אחריות יצרן שהיא גוברת על אחריות בית העסק.

ככל ולמוצר אין תעודת אחריות יצרן, תחול אחריות הבית העסק לשנה קלנדארית אחת שתחל מיום אספקת המוצר ללקוח.

יובהר כי האחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי, פגיעת ברק, השחתות שונות, שירפה, רטיבות או שימוש בלתי סביר במוצר.

מוצהר מובהר ומוסכם כי לא יתקבלו טענות על פגם במוצר עקב הובלה או הרכבה שלא באמצעות בית העסק.


ביטול עסקה


ניתן לבטל רכישת המוצר בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר,

על דרך של משלוח הודעת ביטול בכתב למחלקת שירות לקוחות של בית העסק באמצעות פקס מספר 04-6571772 , או באמצעות דואר אלקטרוני info@alta.co.il ובלבד שהמוצר

יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר, כאשר הוא ללא נזק ו/או פגם וארוז באריזתו המקורית.


למען הסר ספק, לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר לאחר המועד האמור לעיל. במקרה של ביטול רכישה שנעשה מחמת פגם במוצר, או מחמת אי התאמתו לפרטים שצוינו במודעת המוצר או באישור העסקה,

לא יחויב המזמין בדמי ביטול ובדמי ההובלה.

בכל מקרה אחר, ייעשה הביטול תוך חיוב בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם (המחיר בתוספת מע"מ ודמי משלוח)

וכספו יושב לו תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול.


אם סופק המוצר לבית המזמין, והרכישה בוטלה על ידי המזמין, או המזמין החליט להחליף את המוצר באחר חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה (או למחסני הספק) על המזמין,

כשהוא ארוז באריזתו המקורית, ככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.


הלקוח יקבל העתק של הודעת הביטול שמסר העסק לחברת האשראי. בכל מקרה, עלות החזרת המוצר תחול על הלקוח בלבד.

מוסכם כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת ככל והמוצר מושא העסקה נשלח זה מכבר.


לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו בבית הלקוח, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש,

כמו כן לא ניתן להחזיר או לבטל הזמנה של מוצרים אשר מידתם אינה סטנדרטית ו/או שיוצרו במיוחד עבור העסקה או על פי דרישות הצרכן.

לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותו של בית העסק לתבוע כל נזק שיגרם לו בגין ביטול כאמור בשל כך שערך המוצר פחת עקב הרעה במצבו.


בית העסק יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה, כולה או מקצתה במקרים הבאים: טעות קולמוס ברורה וחריגה ובתום לב, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר,

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית כלשהי אשר יש מה משום מניעה מלקוחות האתר לעשות שימוש בו באופן תקין,

במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, קורונה, סגרים, פנדמיה, מתקפת סייבר, טרור ו/או כל דבר אחר אשר יש בו כדי למנוע המשך ביצוע מכירה תקין.


ככל ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאי בית העסק ו/או הספקים לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

הודעה על ביטול המכירה תימסר בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.


בית העסק ו/או הספקים לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.


מקום השיפוט


בכל מקרה של מחלוקת מוסכם מראש כי סכמות השיפוט תהא נתונה אך ורק לבית משפט קצרין בלבד או על פי כל דין.


שירות לקוחות ויצירת קשר


אנו עושים כמיטב יכולתנו לספק לכם את רמת השירות הנאותה. בכל שאלה הנוגעת למוצר עצמו, מפרט טכני, מידע על תפעול וכדומה, יש לפנות ישירות אלינו.

בית העסק ידוע בהקפדתו על שירות הלקוח, ואנו שמחים לספק לכם את חווית השירות המלאה.

ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות דוא"ל שכתובתו: info@alta.co.il , באמצעות פקס שמספרו  04-6571772 ,

בשעות הפעילות מענה טלפוני בימי א - ו בין השעות 16:00 - 11:00, נציגי השירות ישמחו לעמוד לרשותכם לכל שאלה בנוגע להליך הרכישה, כניסה לאתר והתמצאות בו.


logo בניית אתרים